X Telecom giám sát tự động toàn bộ hệ thống

Chúng ta hiện đang có khoảng 10.000 thiết bị. Yêu cầu là vẽ Weather Map cho một trong những thiết bị trên vào một Map gọi là Map A.

Công cụ tăng độ khó của vấn đề là Cacti.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Đầu tiên bạn phải biết sử dụng Cacti, cấu hình và vẽ demo thử một server thông thường

Ở đây mình dùng Proxmox để add thử làm Map A với mô hình NODE và máy ảo liên kết với NODE (gọi là máy con) máy con có dùng GATEWAY của node, nên cũng có thể gọi là sự liên kết của 2 node.

Bước 2: Tìm hiểu sâu về cách mà Cacti tạo ra Map A như thế nào. Nó dùng database hay source hay cái gì để tạo. Và chúng ta sẽ buộc phải dùng theo phương pháp này để tạo ra các map tự động.

Bước 3: Setup một hệ thống cơ sỡ dữ liệu

OK, mình sẽ tự động một hệ thống thông tin, cho phép người dùng có thể thêm xóa sửa các node trong hệ thống.

Ghi chú:

Chúng ta có 2 cách, chúng ta có thể làm tự động cho chúng detect chúng liên kết với nhau thông qua default gateway.

Cẩn thận… Nếu có trường hợp 2 Gateway có cùng IP nội bộ, thì chúng ta cần phải check qua IP public của chúng.


Hoặc chúng ta không cần quan tâm đến gateway là gì, mà chỉ cần tạo một sự liên kết ở hệ thống thông tin và khai báo chúng liên kết với nhau. Tuy nhiên phương pháp này không có magic 😀 Nên thôi ignore nó nhé

Quản lý 22k records

Sau khi push cái giao diện datatables lên, code backend cho nó theo kiểu dùng foreach.

Các giá trị ở cột tiếp theo sẽ được ẩn định dựa vào biến GET trên thanh công cụ, được xem là password bí mật. Password này có thể thay đỗi dựa vào API.

Làm thế nào để đăng nhập?
Xem qua API của cPanel.

Đem HPE về nhà…

Chúng ta có 2 con máy chủ vật lý:

  1. HPE
  2. Cisco

Mục tiêu: đem một con về, chỉ để một con chạy tất cả các dịch vụ.

Đến tháng 12, tiếp tục gia hạn con máy chủ vật lý HPE.
Đến tháng 1, dừng không gia hạn máy chủ Cisco.

Tạm dừng tất cả các dịch vụ để tránh mất mát dữ liệu trong quá trình bảo trì, chuyển dữ liệu. Sẽ không ai truy cập được vào hệ thống.

Tiến hành sao lưu dữ liệu từ máy chủ HPE qua bên Cisco.

Setup toàn bộ hệ thống Direct Admin qua máy chủ Cisco, ảo hóa bằng IP thứ hai.

Sau khi việc chuyển dữ liệu thành công, tắt máy chủ HPE và đem về nhà.


Đem con máy chủ Cisco đặt vào vị trí của máy chủ HPE và cấu hình lại network static.

Vậy là chúng ta bị mất hết 3 địa chỉ IP của máy Cisco, và thay vào đó là 2 IP của máy chủ HPE.