Category Archives: Vấn Đề

X Telecom giám sát tự động toàn bộ hệ thống

Chúng ta hiện đang có khoảng 10.000 thiết bị. Yêu cầu là vẽ Weather Map cho một trong những thiết bị trên vào một Map gọi là Map A.

Công cụ tăng độ khó của vấn đề là Cacti.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Đầu tiên bạn phải biết sử dụng Cacti, cấu hình và vẽ demo thử một server thông thường

Ở đây mình dùng Proxmox để add thử làm Map A với mô hình NODE và máy ảo liên kết với NODE (gọi là máy con) máy con có dùng GATEWAY của node, nên cũng có thể gọi là sự liên kết của 2 node.

Bước 2: Tìm hiểu sâu về cách mà Cacti tạo ra Map A như thế nào. Nó dùng database hay source hay cái gì để tạo. Và chúng ta sẽ buộc phải dùng theo phương pháp này để tạo ra các map tự động.

Bước 3: Setup một hệ thống cơ sỡ dữ liệu

OK, mình sẽ tự động một hệ thống thông tin, cho phép người dùng có thể thêm xóa sửa các node trong hệ thống.

Ghi chú:

Chúng ta có 2 cách, chúng ta có thể làm tự động cho chúng detect chúng liên kết với nhau thông qua default gateway.

Cẩn thận… Nếu có trường hợp 2 Gateway có cùng IP nội bộ, thì chúng ta cần phải check qua IP public của chúng.


Hoặc chúng ta không cần quan tâm đến gateway là gì, mà chỉ cần tạo một sự liên kết ở hệ thống thông tin và khai báo chúng liên kết với nhau. Tuy nhiên phương pháp này không có magic 😀 Nên thôi ignore nó nhé